Functioning Autonomy

My Toot Toot

Minska utgifterna

Jag har verkligen förståt vikten av att skära ner sina utgifter. Tycker att det är mycket smartare att ha så lite utgifter varje månad som möjligt istället för att hela tiden kämpa för att jobba mera och tjäna mera pengar. En sak som jag har arbetat med i hemmet är att göra stora energibesparingar. Har gjort flera saker för att hålla nere de kostnader som ett hus kostar i uppvärmning och användning av energi. Bland annat en värmepumps installation, bättre fönster och inte ha några saker hemma på standby.